Monitoring

In de Toekomstagenda is o.a. de jaarlijkse cyclus opgenomen; de werkwijze van het Programma GVC. Hierin is het BO MIRT jaarlijks het moment waarop afspraken kunnen worden gemaakt over evt aanvullende acties voor het Uitvoeringsplan. De wijze waarop we komen tot nieuwe voorstellen, vergt nog een stap: Naar agenderen van acties vanuit perspectief van de ambities voor vijf pijlers én routekaart van de Toekomstagenda.

Ofwel van sturing op individuele acties naar sturing op een samenhangende corridorontwikkeling. Monitoring vormt een essentieel hulpmiddel om acties goed te kunnen richten.

Bij de monitoring van de GVC worden verschillende niveaus onderscheiden:

  1. Acties uitvoeringsplan
  2. In beeld brengen impact lopende acties in relatie tot ambities en doelen van zoals in de toekomstagenda
  3. Analyse externe ontwikkelingen

 

Uitgangspunt bij de monitoring is de indeling in pijlers, zoals in de Toekomstagenda is opgenomen. Qua timing dienen de monitoringsactiviteiten aan te sluiten bij de hierboven getoonde jaarcyclus voor het programma.

Cookie-instellingen