Groen licht voor Goederenvervoercorridor Zuid

28-04-2022

Op 28 april 2022 is besloten om te starten met GVC Zuid (Goederenvervoercorridor Zuid) en een begin te maken met een uitvoeringsprogramma.

Dit besluit is genomen in de Programmaraad Corridor Zuid (i.o) waarin Ministerie van IenW, bestuurders van de provincies Noord-Holland, Noord-Brabant, Zuid-Holland en Zeeland, vertegenwoordigers van de havens van Amsterdam, Rotterdam, Moerdijk en North Sea Port en de Logistieke Alliantie zijn verenigd. Tijdens de Bestuurlijke Overleggen MIRT 2020 is afgesproken om de haalbaarheid van een GVC Zuid-aanpak te onderzoeken. Het inmiddels afgeronde onderzoek vormt de basis voor dit startbesluit. Het MIRT-onderzoek is op aanvraag beschikbaar.  

Cookie-instellingen