Rijk en regio investeren in betere bereikbaarheid van Nederland

23-11-2018
913 keer bekeken 0 reacties

Rijk en regio’s hebben tijdens het BO MIRT van 21 november 2018 afspraken gemaakt om mensen sneller van A naar B te krijgen. Met grote investeringen in wegen, spoor en vaarwegen willen de minister en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat de toenemende verkeersdrukte opvangen.

 De extra inzet is hard nodig, omdat het in heel Nederland en met name in de stedelijke gebieden nog drukker zal worden. Deze plannen worden in samenhang opgepakt met de grote woningbouwopgave van minister Ollongren (Binnenlandse Zaken).       

Minister Van Nieuwenhuizen: “Het gaat goed met de economie. We merken allemaal dat het daardoor steeds drukker wordt op de weg. Ik ben blij dat ik met de regio’s afspraken heb kunnen maken voor wegprojecten waarmee we de grootste knelpunten van Nederland kunnen aanpakken. Ook trekken we geld uit voor maatregelen die we op korte termijn al kunnen inzetten zodat de mensen veilig en zo vlot mogelijk op de plek van bestemming kunnen komen.”    
Staatssecretaris Van Veldhoven: “Nederland in beweging houden, dat is mijn belangrijkste drijfveer nu we voor de komende jaren zo’n grote groei voorzien van het aantal reizigers in het openbaar vervoer. Elke euro die we de komende jaren uitgeven moet hier maximaal aan bijdragen. Met de investeringen die we nu doen, zorgen we dat reizigers in Nederland ook over twintig jaar nog comfortabel tussen werk, school, vrienden en huis kunnen reizen.”


Goederenvervoer
Om het vervoer van goederen per weg en spoor een extra impuls te geven, maken de minister en staatssecretaris verschillende afspraken met de sector en regio’s. Zo wordt geïnvesteerd in een railterminal aan de Betuweroute bij Valburg. Hiermee komt er een plek waar spoorgoederenvervoerders die tussen de havens en het Europese achterland rijden hun goederen kunnen overladen. De provincie Gelderland en het Rijk betalen elk de helft van de hiervoor benodigde 24 miljoen euro.

Daarnaast wordt er werk gemaakt van een netwerk van truckparkeerplaatsen en duurzame brandstofvoorzieningen voor het wegverkeer en de binnenvaart. Voor de hele goederensector wordt onderzocht hoe buisleidingen in de toekomst een alternatief kunnen zijn voor het vervoer van gassen, vloeistoffen of industriële restproducten die nu per weg, spoor en vaarweg worden vervoerd.  

 

Wegen en vaarwegen
Minister Van Nieuwenhuizen heeft tijdens het overleg met de regio’s over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) besloten extra geld uit te trekken voor de aanpak van een van de grootste knelpunten op de wegen in Nederland: de A4 tussen knooppunt Burgerveen en de aansluiting met N14 bij Den Haag. De minister wil kijken naar een versnelling van dit project zodat de schop eerder de grond in kan en het knelpunt eerder is opgelost.
Voor de aanpak van de bekende flessenhals op de A4 was eerder al 50 miljoen euro gereserveerd. De minister verhoogt dit budget nu met 80 miljoen euro naar 130 miljoen euro. Met dit extra geld kan er een nieuw Ringvaartaquaduct in zuidelijke richting worden aangelegd zodat de snelweg in beide richtingen een extra rijstrook krijgt. De A4 is een van de drukste wegen van Nederland.
 
De minister heeft met de provincie Zuid-Holland en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag afgesproken dat er een extra oeververbinding komt om de drukke A16 te ontlasten. Hiervoor hebben Rijk en regio is 480 miljoen euro gereserveerd. In de regio komen er de komende decennia veel woningen bij. Een extra oeververbinding is nodig om het toenemende verkeer in goede banen te leiden. Rijk en regio starten een verkenning.

In diverse regio’s heeft de minister afspraken gemaakt voor uitbreiding van het wegennet, kleinere infrastructuurmaatregelen en versnelling van projecten (A20 Gouda-Nieuwerkerk en A2 Vonderen-Kerensheide). Ook heeft ze afgesproken dat de provincies in totaal 25 miljoen euro krijgen voor verbetering van de verkeersveiligheid op het onderliggende wegennet. In Oost Nederland heeft de Minister een besluit genomen afspraken gemaakt over de aanpak van het verkeersknelpunt A1/A30 bij Barneveld. Hierdoor zal de bereikbaarheid van dit economisch belangrijke gebied in Gelderland verbeteren. Daarnaast is besloten om een onderzoek te starten naar de benodigde maatregelen op de A28 tussen Amersfoort en Hoogeveen. Ook is de afspraak gemaakt een onderzoek te starten naar de verkeersproblemen op de A50 tussen Nijmegen en Oss. De drukte op deze weg, met name het vrachtverkeer, neemt snel toe en is nu en een van de 10 drukste knelpunten in Nederland.
In Zuidwest Nederland heeft de Minister met de regio besloten om voor de A12 tussen Gouda en Utrecht te starten met een verkeerskundig onderzoek naar maatregelen om de doorstroming te verbeteren. Met de provincies Fryslân en Groningen en de gemeente Groningen heeft de minister afspraken gemaakt voor de verdere opwaardering van de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl zodat binnenvaartschepen er veiliger en beter kunnen varen. Bruggen, oevers, ligplaatsen en bediening worden in samenhang aangepakt. Voor de aanpak is in totaal 162 miljoen euro gereserveerd. De hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl is één van de belangrijkste waterwegen van het land.
 
Verjongen en vernieuwen
Begin dit jaar gaf de minister Van Nieuwenhuizen het startsein voor een forse verjongings- en vernieuwingsopgave voor oude tunnels, sluizen, viaducten en bruggen. Tot 2028 had Rijkswaterstaat al veertig objecten in het vizier die opgeknapt worden. Nu zijn opnieuw zo’n veertig projecten geselecteerd voor een opknapbeurt. Voor deze verjongings- en vernieuwingsopgave is in totaal 1,5 miljard euro beschikbaar. Veel bouwwerken zoals bruggen, sluizen, tunnels en viaducten stammen uit de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw en zijn aan vervanging of groot onderhoud toe. Door de enorme toename van het verkeer en de steeds zwaardere transporten worden ze bovendien intensiever belast. Hierdoor hebben ze meer kans op storingen en dat leidt tot vertragingen.

Lees hier het hele persbericht

Kijk hier naar de brief aan de Tweede Kamer

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Cookie-instellingen