Staatssecretaris ondertekent samenwerking voor netwerk Clean Energy Hubs

23-11-2018
2548 keer bekeken 0 reacties

De staatssecretaris en de corridorpartijen hebben afgesproken dat er voor alle alternatieve brandstoffen een op elkaar afgestemd vulpunten netwerk wordt gecreƫerd (Clean Energy Hubs). Op korte termijn worden overwegend (bio)LNG vulpunten gerealiseerd, later ook voor waterstof en elektrisch laden

Het programma Goederevervoercorridors streeft naar een veilige, maatschappelijk verantwoorde en milieuvriendelijke manier van goederenvervoer. Gebruik van diesel past daar niet bij, vanwege de uitstoot van CO2 en fijnstof en de geluidhinder. Tijdens het BO Mirt van 21 november hebben de staatssecretaris en de corridorpartijen afgesproken dat er voor alle alternatieve brandstoffen een op elkaar afgestemd vulpunten netwerk wordt gecreëerd (Clean Energy Hubs). Op korte termijn zullen overwegend (bio)LNG vulpunten worden gerealiseerd.  De vulpunten kunnen op termijn benut worden voor waterstof en elektrisch laden. Om de economische positie van Nederland te handhaven, is de inzet op het gebruik van alternatieve brandstoffen onvermijdelijk. Alternatieven in de vorm van Elektrisch, Bio-LNG (Liquid Natural Gas) en waterstof kunnen de CO2-uitstoot reduceren met minstens 90%, maar zijn nog in ontwikkeling.

Samenwerking
De realisatie van het netwerk voor vulpunten start vanuit het Programma Goederenvervoercorridors. Om het draagvlak en slagkracht in de transitie naar het gebruik van duurzame brandstoffen te vergroten wordt overlegd met andere provincies. Samenwerking binnen Europa op verschillende goederencorridors maakt onderdeel uit van dit project. Start van uitvoering is voorzien 1 januari 2019 met een looptijd van de werkzaamheden tot 31 december 2025. Het doel om 100 duurzame vulpunten (deels binnen de corridor, maar ook een deel daar buiten) is te realiseren.
 

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Cookie-instellingen