Rijk draagt 12 miljoen bij aan Railterminal Gelderland

23-11-2018
609 keer bekeken 0 reacties

Met de aanleg van de railterminal bij Nijmegen komt er eindelijk een overslagpunt aan de Betuweroute. Staatssecretaris Van Veldhoven: ‘Investeren in de Railterminal Gelderland en de Betuweroute is noodzakelijk om de positie van Nederland als distributieland te versterken.'

De railterminal versterkt het transportknooppunt Nijmegen. Bedrijven kunnen daar straks kiezen om hun producten te vervoeren over de A15, de Waal, of de Betuweroute. De combinatie van de drie vervoerssoorten weg, water en spoor maakt de regio aantrekkelijk voor logistieke bedrijven. Dit is goed voor de economie in het gebied en zorgt voor minder verkeersdrukte op de A15 en bij de Maasvlakte. Bovendien is vervoer over de Betuweroute milieuvriendelijker dan over de weg.

Door de bijzondere ligging van de Railterminal Gelderland aan de Betuweroute heeft deze terminal een groot nationaal belang. Bedrijven uit heel Nederland zullen baat hebben bij deze terminal.

Railterminal Gelderland essentieel voor Nederland Distributieland
De bijdrage van het Rijk aan de Railterminal is onderdeel van het masterplan Spoorgoederenvervoer dat eerder dit jaar werd vastgesteld door het ministerie Infra &Waterstaat in samenwerking met spoorgoederenvervoerders. Belangrijk speerpunt in dit plan is dat de Betuweroute beter gebruikt moet worden. Nederland moet namelijk een betere aansluiting krijgen op het internationale spoorgoederennetwerk.

De logistiek is een belangrijke economische tak in Nederland en binnen die sector wordt vervoer per spoor steeds belangrijker. Productielocaties verschuiven meer en meer naar Midden en Oost-Europa. Veel van deze plekken zijn per schip lastig te bereiken, maar wel per spoor. Ook de treinverbinding met China heeft veel potentie. Bedrijven in Nederland moeten daarom meer en betere toegang krijgen tot de enige goederenspoorlijn in Nederland.

Samen werken aan het goede spoor
Het Rijk gaat de helft bijdragen van de kosten voor de spooraansluiting van de terminal. De provincie betaalt de andere helft. Daarnaast draagt de provincie de kosten voor de ontsluiting van het terrein en de inpassing in het landschap. De ondernemer is verantwoordelijk voor de inrichting van het terrein zelf. Mogelijk komt er ook nog een bijdrage van Europa voor de railterminal. Daarvoor is een aanvraag ingediend.

Gedeputeerde Conny Bieze is blij met de steun van het Rijk: ‘Hiermee kunnen we duurzaam samen verder werken aan een stevige economie in de regio en een sterke positie van Nederland in de internationale logistiek.’

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Cookie-instellingen