Minister en corridorpartijen ondertekenen samenwerking Truckparkings

23-11-2018
811 keer bekeken 0 reacties

Alle partijen zullen zich inzetten voor een samenhangend netwerk van truckparkeerplaatsen. Daarbij is het belang om op korte resultaten te kunne boeken, vanuit de huidige gevoelde problematiek. Daarom zal de aanpak zich focussen op de quick-wins (realisatie van concrete locaties en de handhaving).

De ministers en de gedeputeerde van Noord-Brabant, Gelderland, Limburg en Zuid-Holland en het Havenbedrijf hebben tijdens het BO MIRT van 21 november hun handtekening gezet om zich in te zetten voor een samenhangend netwerk van truckparkeerplaatsen.

Gemaakte afspraken truckparkings
In het programma Goederenvervoercorridors zetten het Rijk, de provincies Zuid-Holland, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg, het Havenbedrijf Rotterdam en Topsector Logistiek zich in voor de realisatie van beveiligde parkeerplaatsen voor vrachtwagens langs de corridors. De corridorpartijen hebben afspraken gemaakt over:
o Aan te wijzen gebieden;
o Veiligheids- en serviceniveau;
o Handhaving;
o Digitalisering;
o Grensoverschrijdende afstemming van oplossingen;
o Realisatie van parkings.

Er is voor het Programma Goederenvervoercorridor een inventarisatie gemaakt van mogelijke plaatsen waar aanleg of uitbreiding van het aantal truckparkingplaatsen kan plaatsvinden. Voor een viertal concrete initiatieven is een aanvraag ingediend voor subsidie uit het CEF (Connecting Europe Facility) fonds van de Europese Commissie. Begin 2019 zal duidelijk worden of deze subsidie wordt toegekend. Bij een positieve beslissing zal de realisering van deze truckparkings straks in een stroomversnelling komen.

Voorzetting samenwerking
Met de afspraken in BO MIRT maken de corridorpartijen duidelijk dat ze samenwerken in het vinden van structurele oplossingen. Het belangrijkste hierbij is de parkeercapaciteit langs de corridors te verhogen, bijvoorbeeld door het (tijdelijk) ter beschikking stellen van gronden en het indienen van een Europese subsidieaanvraag. En er zal rekening moeten worden gehouden dat de truckparkings rendabel (economisch haalbaar) zullen zijn, in de nabijheid van knooppunten liggen en duurzaam zijn. Voor het laatste biedt de koppeling met de Clean Energy Hubs kansen.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Cookie-instellingen