Werkbezoek minister aan Barge Terminal Born

05-02-2019
581 keer bekeken 0 reacties

Maandag 4 februari bezocht minister Van Nieuwenhuizen de regio Zuid Limburg. Op het programma stond een bezoek aan Barge Terminal Born en Chemelot, waar een rondetafelgesprek plaats heeft gevonden met deelnemers Ronde Tafels Havens - Binnenvaart en verladers en transporteurs uit de regio.

De Barge Terminal Born is een van de Limburgse inland terminals (naast bijvoorbeeld de binnenhavens in Venray, Venlo en Stein). Voor de logistiek in Limburg zijn deze havens aan de Maas van groot belang en de havens werken ook samen in een gezamenlijke havenstrategie voor Limburg. Op 1 februari 2019 hebben de tien gemeentelijke binnenhavens, Provincie en Rijkswaterstaat aangegeven dat ze nog vier jaar langer blijven samenwerken onder de vlag Blueports Limburg. De samenwerking sinds 2011 is erg succesvol. 

Naast de logistieke bedrijven, de havens en voorzieningen spelen ook de verladers een belangrijke rol in de logistieke keten. Er is met hen van gedachte gewisseld over het thema logistiek. De betrokkenen aan tafel zijn allen inhoudelijk nauw betrokken bij de logistieke/supply chain activiteiten van hun ondernemingen in (Zuid) Limburg.

Digitalisering kan een rol vervullen in het meer efficiënt, transparant, voorspelbaar en duurzaam maken van het transport over het water. En kan bijdragen aan de robuustheid van de corridor. Digitalisering is de drijvende kracht die zorgt voor veranderingen in alle sectoren.

De robuustheid van de binnenvaart was - in de woorden van de minister - een veronachtzaamd onderwerp. Lennard: 'Laten wij die nu net al drie jaar hebben willen agenderen... Is nu gelukt in het programma goederencorridor!'

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Cookie-instellingen