‘Het is maakbaar als het betaalbaar is.‘

06-05-2019
1504 keer bekeken 0 reacties

De transportsector moet verduurzamen. Hoe zorg je ervoor dat de transportsector overstapt naar duurzamere alternatieve brandstof? Binnen het programma GVC wordt gekeken om samen een strategie te ontwikkelen voor de transitie voor duurzame brandstoffen (LNG, biobrandstoffen, Elektrisch, waterstof).

Partijen bij elkaar brengen

Met een gezamenlijke stategie willen alle betrokken partijen een impuls geven aan het zware transport over weg en water om over te stappen. Aan het woord is Theo Heinink, een van de drijvende krachten achter Clean Energy Hubs.

Theo Heinink is vanuit de Provincie Gelderland al vanaf het eerste uur betrokken bij de vulpunten voor LNG (nu Clean Energy Hubs). ‘Er zitten zoveel kanten aan, je krijgt met zoveel verschillende partijen te maken,’ aldus de kwartiermaker. ‘De partijen zijn bereid om samen te werken en transparantie is hierbij belangrijk. Hier is een verbindende rol van de overheid weggelegd.’ De man van de Provincie Gelderland houdt alle ballen in de lucht en schaakt op meerdere borden: ‘eerste succes is dat alle 12 provincies willen meedoen, er kan gewerkt worden aan een netwerk met landelijke dekking. Ook hebben we inmiddels overleg met Rijkswaterstaat en zij zijn bereid om te participeren. Veelal is de eigenaar van de grond waar de mogelijke Clean Energy Hubs kunnen worden gerealiseerd van Rijkswaterstaat.’

Locaties op een landelijke kaart

Om het draagvlak en slagkracht in de transitie naar het gebruik van duurzame brandstoffen te vergroten, is een landelijke kaart noodzakelijk. ‘De huidige benzinestations kunnen dienen als vulpunt en kan tevens gecombineerd worden met Truckparkings, de plek voor de chauffeurs waar ze kunnen overnachten en eten. Echter, de huidige tankpunten voor de vrachtwagens langs de snelwegen worden nu nauwelijks gebruikt. Dit komt doordat de vrachtwagens bij hun eindbestemming met een volle tank moeten terugkomen,‘ weet Heinink. ‘De ideale locatie voor de Clean Energy Hubs zou zijn tussen een bedrijventerrein en de rijkswegen. We moeten dan ook goed kijken wat er op een bedrijventerrein speelt. Bedrijven willen elke m² optimaal benutten. Vanwege de congestie van verkeer in het personenvervoer zouden de bedrijven overdag de parkeerplaatsen kunnen verhuren aan personenauto’s en in de avond reserveren voor vrachtwagenverkeer.’ Volgens Heinink is dit dan ook  de sleutel tot succes van de Clean Energy Hubs: ‘Het is maakbaar, als het betaalbaar is.‘

Welke alternatieve brandstof?

‘Het is absoluut noodzakelijk om vanuit de overheid stimuleringsmaatregelen treffen voor het gebruik van duurzame brandstoffen in het zware wegtransport en binnenvaart,’ vervolgt Heinink. ‘Om te kijken naar welke alternatieve brandstof het meest rendabel is, worden er door TNO en CE Delft een brandstoffenmatrix opgesteld. In deze brandstoffenmatrix worden de volgende brandstoffen onderzocht: CNG-groengas, biobrandstof, LNG, waterstof en elektrisch. Binnenkort worden de eerste resultaten van het brandstoffenonderzoek (van pipe-to-wheel) opgeleverd. Zodra alle gegevens verzameld zijn, worden alle resultaten gepresenteerd aan de brandstofleveranciers (naar verwachting in oktober/november van dit jaar). Waterstof wordt momenteel veel benoemd als alternatieve brandstof voor goederenvervoer. Echter is waterstof nog aan de prijzige kant, er kan dus worden afgevraagd of het wel rendabel is. Een andere optie is bio-LNG. Er is in principe hiervan voldoende beschikbaar alleen moet het goed benut worden.’

Kijken naar de toekomst

Heinink: ‘We zijn nog in de aanloopfase, maar het is wel de bedoeling dat we meteen aan de slag gaan. We zijn bezig met het opbouwen van een projectteam. Dit team met vertegenwoordigers van rijk en provincies bouwt en faciliteert een netwerk op van relevante partijen en organiseert expertmeetings. De bedoeling is om vanaf 2020 gaat er gepraat worden met de bedrijven.’

De doorlooptijd van de Clean Energy Hubs is tot 31 december 2025. In die periode is het de bedoeling dat er 100 duurzame vulpunten (deels binnen de corridor, maar ook een deel daar buiten) worden gerealiseerd. De doelstelling voor het wegtransport is om in 2025 4.000 trucks op duurzame brandstoffen te laten rijden en 20 binnenvaartschepen op duurzame brandstoffen te laten varen.

Samenwerking binnen Europa op verschillende goederencorridors maakt onderdeel uit van dit project.

***************

Wie is Theo Heinink? Theo werkt bij de Provincie Gelderland en is voor Clean Energy Hubs de actietrekker.

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Cookie-instellingen