Goederenvervoersagenda: schoner, efficiënter en meer digitaal

08-07-2019
1465 keer bekeken 0 reacties

Er is een Goederenvervoeragenda opgesteld: 'agenda voor een robuust, efficiënt en duurzaam transportsysteem'. Met de Goederenvervoeragenda brengt het Ministerie van IenW een nieuwe samenhang in het goederenvervoerbeleid, waarbij het perspectief verschuift van mobiliteitsgericht beleid.

Met een impuls van €40 miljoen euro voor goederenvervoer stimuleert minister Cora van Nieuwenhuizen onder meer een zogeheten modal shift. De minister wil hiermee dat het transport van goederen de komende jaren minder via de weg gaat, maar vaker over water, via spoor en door buisleidingen. Naast de verplaatsing van weg naar water en spoor, wordt ook gewerkt aan digitalisering waarmee het transport straks slimmer en efficiënter van A naar B gaat. Dit staat in de Goederenvervoeragenda die zij vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De toekomstige groei van het goederenvervoer gaat hand-in-hand met een betere bereikbaarheid van Nederland. Als er meer containers en bulkgoederen via de binnenvaart en goederentreinen worden vervoerd, komt er meer ruimte op onze wegen. Cora  van Nieuwenhuizen

De Goederenvervoeragenda bevat afspraken die de minister samen met de Topsector Logistiek en Logistieke Alliantie heeft gemaakt over efficiënter en schoner goederenvervoer. Op 4 juli hebben Cora van Nieuwenhuizen (Minister van IenW), Aad Veenman (Topsector Logistiek) en Steven Lak (Logistieke Alliantie) dan ook een gezamenlijke ambitiedocument getekend: Logistiek en goederenvervoer in 2050: concurrerend, duurzaam en veilig. De ambities en doelstellingen die in dit document staan verwoord, zijn stevig. Maar alleen wanneer de lat ook daadwerkelijk hoog ligt, kan uiteindelijk gesproken worden over topprestaties. En als er iets is waar we het met zijn allen over eens zijn, dan is het dat we topprestaties willen blijven leveren en ook over enkele decennia nog een economisch gezond en in internationaal opzicht excellerend logistiek.

Goederenvervoeragenda geeft invulling aan de inzet op het huidige regeerakkoord en de Schets Mobiliteit naar 2040. De Goederenvervoeragenda is opgesteld in samenwerking met vele organisaties, waaronder Evofenedex, VNO-NCW, TLN, havenbedrijf Rotterdam, havenbedrijf Amsterdam, Schiphol, ProRail, ACN, MKB Nederland, KNV, KVNR, CBRB, BLN-Schuttevaer, NVB, Vereniging van Waterbouwers, Oram, Deltalinqs, KLM Cargo en de VRC. De innovatieagenda bestaat nu uit bijeengebrachte acties van andere innovatieprogramma’s en die van de Topvervoercorridors.

De Tweede Kamer is geinformeerd middels een kamerbrief. 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Cookie-instellingen