Samen op weg!

22-11-2019
3138 keer bekeken 0 reacties

Op 21 november heeft ook het BO MIRT Goederenvervoercorridors plaats gevonden. De corridorpartijen werken samen aan een lange termijn agenda voor de corridorontwikkeling om zodoende de doorstroming en flexibele uitwisselbaarheid van de modaliteiten water, wegen en spoor te bevorderen.

Daarbij moeten we ons meer bewust worden wat er allemaal al voorhanden is op de corridors (met name op het gebied van innovatie) en wat we dan in een breder perspectief kunnen gebruiken (denk bijvoorbeeld aan Portbase). Hierbij wordt ingezet op vergroting schaaleffecten die in de corridors gerealiseerd kunnen worden.

Toekomstagenda Corridorontwikkeling
Er is benadrukt dat het belangrijk is dat alle corridorpartijen gezamenlijk optrekken, dat er behoefte is om naar de toekomst te kijken, maar ook dat er concrete besluiten genomen moeten worden. Het streven is daarbij om voldoende initiatieven te agenderen en de energie wordt vastgehouden.
Er zijn drie toekomstscenario’s uitgewerkt, de zogenaamde handelingsperspectieven. Daarbij is de inzet onder andere gericht op het selectief versterken van de bovengemiddelde knooppunten en het vergroten van uitwisselbaarheid van goederenstromen tussen modaliteiten op deze knooppunten. Tijdens het BO MIRT is een film getoond over de toekomstagenda van de Topcorridors. Bekijk de film

“Mooi dat we weer nieuwe stappen kunnen zetten voor alle automobilisten, treinreizigers en vrachtwagenchauffeurs die dagelijks onderweg zijn. Extra actie om onze wegen, het spoor en openbaar vervoer te verbeteren is hard nodig want het wordt steeds drukker. We richten ons op de grote knelpunten en op een goede bereikbaarheid in alle regio’s. Essentieel voor Nederland, zodat iedereen veilig en zo snel mogelijk op de plaats van bestemming komt.” Minister van Nieuwenhuizen

In concrete projecten wordt al aan de ontwikkeling van de corridors gewerkt. Zie ook de bijgevoegde afsprakenlijst BO-MIRT 2019 - Goederenvervoercorridors, pag. 58 e.v.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen