EU-subsidie voor groots waterstofproject binnenvaart

16-07-2020
522 keer bekeken 0 reacties

Het transport van goederen met binnenvaartschepen op waterstof tussen de havens van Rotterdam en Genua is een stap dichterbij gekomen. Het samenwerkingsverband RH2INE heeft van de Europese Commissie een half miljoen euro subsidie gekregen voor verder onderzoek voor een groots plan.

Zuid-Holland, de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, en de havens van Rotterdam, Duisburg en RheinCargo hadden een aanvraag gedaan. Zij dragen zelf ook een half miljoen euro bij aan het verdere onderzoek. Het doel is in 2024 minimaal 10 schepen op waterstof te laten varen op de belangrijkste handelsroutes tussen de Rotterdamse haven en Keulen, de Rijn-Alpencorridor. Drie waterstofvulstations worden hiervoor langs de routes gemaakt. In 2050 moet dat aantal worden uitgebreid zodat het goederenvervoer tot aan Genua waterstof kan gebruiken. In RH2INE werken een twintigtal partijen samen, waaronder overheden en bedrijven die het gebruik van waterstof mogelijk maken.

De Europese subsidie wordt gebruikt voor onderzoek naar hoe de waterstofvulstations het beste zijn te maken, de technische uitwerking, de benodigde wetgeving in de verschillende landen en de locaties om de schepen te voorzien van waterstof als brandstof. Via RH2INE (Rhine Hydrogen Integration Network of Excellence) willen de partijen ook van elkaar leren. Ze doen dat door kennis uit te wisselen voor het gebruik van waterstof voor de binnenvaart. Het gaat om partijen die allemaal een rol hebben voor waterstof; van productie, distributie en tot het gebruik ervan in schepen.

Duurzame doelstellingen Europa
De subsidieaanvraag komt volgens de Europese Commissie op een briljant moment. Het sluit naadloos aan op de duurzame doelstellingen van Brussel in de zoektocht naar alternatieve brandstoffen en de plannen voor verduurzaming na de corona-crisis. “Het voorstel is heel goed beschreven en degelijk. Het toont de samenhang aan tussen de doelen, activiteiten en budget”, luidt het oordeel van de subsidieverstrekker.

 “Waterstof maakt onlosmakelijk onderdeel uit van de toekomstige economie en is voor zwaar transport op langere afstanden een van de oplossingen voor schoner vervoer”, vertelt gedeputeerde Floor Vermeulen van verkeer en vervoer. “Om dit voor elkaar te krijgen heb je elkaar nodig en ik ben trots op de partijen die zich hebben aangesloten. Van productie, distributie tot afname. Deze subsidie zie ik als een stimulans waarmee Europa aangeeft dat we op de goede weg zijn. Het sluit ook aan bij de ambitie van Zuid-Holland voor een betere balans tussen mobiliteit en een prettige leefomgeving.”

“We zijn erg blij met de positieve beslissing over de grensoverschrijdende promotie van waterstoftechnologie. Dit toont aan dat we met ons RH2INE-programma de goede kant opgaan om het goederenvervoer klimaatvriendelijker te maken”, vertelt minister Andres Pinkwart van innovatie en energie in Noordrijn-Westfalen. “

De waterstofmarkt van de toekomst zal internationaal verbonden moeten zijn. Noordrijn-Westfalen houdt hier rekening mee door de nauwe samenwerking met de Nederlandse provincie Zuid-Holland.” 
 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Cookie-instellingen