Patatje met of zonder ...

16-10-2020
485 keer bekeken 0 reacties

Minister van Nieuwenhuizen bracht 12 oktober een digitaal werkbezoek aan logistiek dienstverlener Kloosterboer in Rotterdam. Het werkbezoek stond in het teken van de zogeheten 'modal shift', van vrachtwagen naar binnenvaart. Er is een modal-shift regeling in de maak om shiften aantrekkelijk te maken

Frites-express
'Kloosterboer/McCain is een van de twee "BHAG’s" (Big Hairy Audacious Goals), voorbeeldprojecten van modal shift. Door de hechte partnership tussen fritesproducent McCain en logistiek dienstverlener Kloosterboer levert McCain volle containers rechtstreeks bij Kloosterboer Vlissingen aan voor transport per barge (binnenvaartschip) naar Lelystad. Voorheen werden jaarlijks 4.500 ritten per truck uitgevoerd vanaf productielocatie McCain naar Kloosterboer in Lelystad en 2.500 ritten vanuit Rotterdam naar Lelystad om containers te laden. Nu gaan vanuit Lelystad volle exportcontainers per barge naar Rotterdam. Daarnaast worden vanuit Lelystad weer exportcontainers van lokale ui-/aardappel producenten per barge vervoerd richting Vlissingen voor verder transport naar West Afrika. Dat levert een besparing op van minstens 20.000 ritten van 250 km, gelijk aan 3.200 ton CO2 besparing.

‘De frites-express laat zien dat je goederen ook goed met een binnenvaartschip in plaats van een vrachtwagen kunt vervoeren. Een mooi voorbeeld voor de nieuwe samenwerking waarbij we met verladers en vervoerders de shift van de weg naar het water waarmaken.’ Cora van Nieuwehuizen

Binnenvaart aantrekkelijk maken De ambitie is om dagelijks 2.000 containers niet meer via de weg maar via de binnenvaart te vervoeren. Naast de klimaatdruk neemt door de grootschalige vervangings- en renovatieopgave van Rijkswaterstaat de druk op het wegennet toe. Terwijl er alternatieven zijn voor vrachtvervoer. Met de modal shift-regeling wordt binnen het bedrijfsleven de aantrekkelijkheid van binnenvaart gestimuleerd en moeten er nieuwe projecten tot stand komen.'

MKB
Doel is om op grote schaal bij vooral verladers en vervoerders in het MKB, een beweging op gang te brengen van vervoer per vrachtwagen naar vervoer via de binnenvaart. Voor de periode 2020-2024 is de ambitie om op de corridors Rotterdam-Venlo en Rotterdam-Arnhem/Nijmegen dagelijks 2.000 containers van de weg te ‘shiften’ naar de binnenvaart. Dat betekent dus dagelijks 1.000 vrachtwagencombinaties met twee containers minder op de weg. Gevolg is afnemende drukte op de weg en daarmee minder CO2-uitstoot vanwege files. Uitgangspunt is om vanuit de optiek van de verlader een zo optimaal en duurzaam mogelijke route te creëren.'

Perfecte moment
'Rijkswaterstaat vervangt of renoveert de komende jaren meer dan 100 bruggen, tunnels, sluizen en viaducten. Dit maakt de weg tot een minder betrouwbare vervoersmodaliteit voor vracht. Daarbij is er maatschappelijk natuurlijk veel aandacht voor stikstofproblematiek en de klimaatdoelen: 50% minder CO2-uitstoot in 2030 en 95% minder in 2050 ten opzichte van 1990. Helaas is modal shift een taai vraagstuk dat staat al een jaar of 20 op de agenda. Als we daar nú doorbraken in willen forceren, en dat moeten we gelet op de klimaat- en de Vervanging en Renovatie opgave, dan moeten we het dus anders doen.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Cookie-instellingen