Hoe robuust zijn onze vaarwegen?

10-11-2020
606 keer bekeken 0 reacties

Het Ministerie van I&W heeft in samenwerking met de corridorpartijen onderzocht op welke wijze het vaarwegennetwerk op de corridors robuuster kan worden gemaakt. Hierbij is het van belang dat de binnenvaartopgave gekoppeld wordt aan kansen voortkomend uit zowel Rijks- als regionale programma’s.

Het rapport Robuustheid vaarwegennent  is eerder dit jaar opgeleverd en liet helaas even op zich wachten. Maar het wachten is beloond en Robinia Heerkens (RWS ZN) ligt toe hoe het ermee staat. ‘Eindelijk!’, roept Robinia, het rapport is goed ontvangen bij de opdrachtgevers en uiteindelijk is uit de gesprekken met de stakeholders en de begeleidingsgroep één shortlist opgesteld met acht prioritaire punten. De knelpunten zijn uitgesplitst in Niet-infra, V&R/B&R en aanleg en zijn uitgezet in de tijd.’

Figuur 1: Lijst met knelpunten uit het onderzoek ‘Vergroten Robuustheid Vaarwegen’ waaruit de shortlist is voortgekomen

Ze vervolgt haar verhaal: ‘We kunnen nu aan de slag en de volgende stappen verder uitwerken. Er is een bijbehorend pakket met maatregelen die over de corridors heen moeten worden opgepakt. Het gemêleerde pakket met maatregelen kent  een diversiteit aan investeringen (van laagdrempelig onderzoek tot grote infrastructurele aanleg met bijbehorende kosten) en heeft als belangrijkste uitgangspunt goed beheer en goed onderhoud. We zouden ons moeten richten op wat we hebben en ervoor moeten zorgen dat het goed werkt en toekomstbestendig is. Het hoofdvaarwegennet concurreert financieel gezien altijd met spoor en weg, maar gelukkig heeft de minister geld toegezegd voor onder andere een MIRT-onderzoek naar een extra sluiskolk te Grave.  Een mooi succes, toch?’ besluit Robinia. 

Robinia: ‘Er stonden een aantal grote vraagstukken centraal’.  Zo is er gekeken naar de capaciteit van de vaarwegen zelf. Hierbij is vooral de problematiek van voldoende water van belang, dat invloed heeft op de bevaarbaarheid van de vaarwegen. Dit is echter een lastig verhaal, want we hebben geen controle over het klimaat, maar we kunnen wel onderzoek doen naar de gevolgen en deze bestrijden. Dit gebeurt gelukkig al in diverse andere programma’s zoals het IRM. Daarnaast is er gekeken of de huidige kunstwerken zoals sluizen voldoende capaciteit hebben. Zo is geconcludeerd dat bepaalde sluizen onvoldoende capaciteit hebben door langdurige en/of vaak terugkomende storingen of door een tekort aan sluiskolken. Tot slot is de vraag gesteld of we slimmer kunnen omgaan met onze vaarwegen. Denk bijvoorbeeld aan het toelatingsbeleid: samen met de markt kunnen we nadenken welke schepen waar kan worden toegelaten op de vaarwegen en wat de mogelijkheden zijn tot het bundelen van lading. Hierin kan de markt goed bijdragen, maar ook de regionale overheden kunnen aanleg van infra meefinancieren, zodat de hele regio er economisch van profiteert.’ 

Als laatste wil ze nog wat kwijt over de goede samenwerking van de corridorpartijen. ‘Het proces verliep open en in goede sfeer; het rapport en het advies is een gezamenlijk inspanning geweest, waardoor iedereen de uitkomsten heeft omarmd. Geen cherry pikking, maar gezamenlijk voor die acht geprioriteerde maatregelen gaan. Ze zijn inmiddels ook al opgenomen in de Toekomstagenda van het programma. Nu alleen nog de bekostiging ervan …! Op naar het BO MIRT 2020’, sluit de senior-adviseur van RWS af.   

 

Het functioneren van de Goederenvervoercorridors Oost en Zuidoost is gebaat bij het goed functioneren van alle modaliteiten. In het MIRT-onderzoek Goederenvervoercorridors is geconstateerd dat de corridorvaarwegen (Waal, Maas, Rijn, Neder-Rijn, Lek en (een deel van de) Brabantse kanalen) over voldoende capaciteit beschikken om bij te kunnen dragen aan congestievermindering op de weg. Echter, de vaarwegalternatieven voor de Waal zijn, in geval van langdurige periodes van droogte, onvoldoende robuust om de vaarwegvolumes op een goede wijze te faciliteren. Daarnaast is er onvoldoende flexibiliteit en capaciteit om substantiële binnenvaartvolumes tijdelijk naar andere modaliteiten te verschuiven,

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Cookie-instellingen