Sturen op grootschalige logistieke functies

11-11-2020
255 keer bekeken 0 reacties

De kracht van de Topcorridors wordt mede bepaald door de wijze waarop (grootschalige) logistieke functies ruimtelijk geordend worden. Samen met acht provincies kijken we welke instrumenten nu worden ingezet voor het sturen van grootschalige logistieke functies op de corridors. Wat is de meerwaarde?

Tijdens het digitaal congres Corridors van Waarde op 1 december is een van de deelsessie (C) hieraan gewijd.
In 2019 zijn voor een goede ruimtelijk-economische ordening en sturing enkele gerichte onderzoeken uitgevoerd in opdracht van de programmaorganisatie.
BCI onderzocht in een brede studie de meerwaarde die (ruimtelijk-economische) sturing kan opleveren. Meerwaarde is mogelijk, op veel terreinen: op het gebied van elkaar aanvullende, complementaire economische profielen van de knooppunten. Ook op het gebied van het bevorderen van modal shift, zuinig ruimtegebruik, het intact houden van het landschap en duurzaamheid is meerwaarde mogelijk.
Daarna heeft bureau STEC voor het programma alle ruimtelijk-economische private en publieke instrumenten nauwkeurig en uitgebreid onderzocht op het daadwerkelijk bereiken van deze meerwaarden. Lees hier de gehele studie.

NOVI
Inmiddels zijn we toe aan een volgende stap, waarbij een koppeling is gelegd met de NOVI. Het Rijk wil samen met de provincies (ook landelijk) bekijken in hoeverre grip mogelijk is op grootschalige logistiek, mede naar aanleiding van de kritische adviezen van de Commissie van Rijksadviseurs over ‘verdozing’  .

Ministeries van Binnenlandse Zaken en Economische Zaken en Klimaat participeren nu ook. Samen met acht provincies kijken we welke instrumenten nu door de provincies worden ingezet voor het sturen van grootschalige logistieke functies,  of dat op corridorniveau en landelijk optimaal is, van elkaar geleerd kan worden en meer afgestemde beleid nodig is. Belangrijk is tot een bepaalde mate van clustering te komen waarin knooppunten een belangrijke rol spelen, hier is namelijk economische agglomeratievoordeel voor de regio te boeken, zijn er mogelijkheden voor modal shift (goederenvervoer van weg naar water en spoor) en kan waardevol landschap ontzien worden.

Deze waarden willen we graag met u en experts verder onder de loep leggen in deelsessie C van ons congres 1 december!

DEEL-SESSIE   C     

Ruimtelijk-economische waarden: De toekomst van Knooppunten met actietrekker Ton Neumann (provincie Limburg) en Harry Horbach (DSM)

Regina Oosting (BZK)
Prof. Jos Arts

Meld je hier aan voor het congres van 1 december  

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Cookie-instellingen