Bedrijven tekenen intentieverklaring ...

11-02-2021
329 keer bekeken 0 reacties

Tijdens de digital meeting over Afvalstromen over water op 4 februari 2020 hebben Attero, Irado, CBRB, CTT en van Berkel Logistics aangegeven dat ze de intentieverklaring tekenen voor samenwerking om afvalstromen te shiften naar het water. Meerdere partijen geven aan ook te willen samenwerken.

Samenwerking is essentieel bij het shiften van afvalstromen

De uitkomst van de sessie is dat afvalstromen complexe ketens zijn en dat het shiften alleen succesvol kan zijn indien men een lange termijnvisie heeft en dat alle betrokken partijen nauw samenwerken. De ondertekenaars van de intentieverklaring onderschrijven dit.

De bijeenkomst Afval stromen over water stond in het teken om ketenpartijen te betrekken, te informeren en te enthousiasmeren over afval over water. De sessie werd georganiseerd gezamenlijk georganiseerd door de provincie Limburg en de Topsector Logistiek. Meer over de bijeenkomst.

Naast de oproep voor samenwerking, was er ook de oproep voor een ketenregisseur en voor subsidie om alles in gang te kunnen zetten. Hiervoor is de modalshift-regeling van ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de in de maak zijnde regeling voor kademuren voor handen.

Verder zal men goed moeten na denken aan circulariteit van deze goederenstroom (‘afval is brandstof”). Deze circulaire grondstoffen zijn noodzakelijk voor de toekomst en het shiften van de weg naar water kan een significantie bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen van Parijs. 

“Transport over water biedt grote voordelen voor het vervoeren van vrijwel alle producten. Het is betrouwbaar, betaalbaar, efficiënt en geeft een forse CO2-reductie. Samen leveren de ondertekenaars zo een significante bijdrage aan de klimaatdoelstellingen van Parijs.”  Logistiek makelaar Miranda Volker

Wilt u ook graag meedoen en samenwerken voor het shiften van afval naar water of de onderstaande intentieverklaring ondertekenen? Neem dan contact op met Harsha Dijk harsha.dijk@topsectorlogistiek.nl.

Of ga naar website van Logistiek Bereikbaar van de provincie Limburg https://www.logistiekbereikbaar.nl/nl/nieuws/transport-van-afval-over-water-samenwerking-is-essentieel/

Uit de inventarisatie is gebleken dat de gemeentes langs de waterwegen aan de goederencorridors 2-3 miljoen vrachtwagenladingen per jaar naar de afvalverbrandingsinstallaties brengen. Oftewel 8.000 – 12.000 vrachtwagens per dag! Dit zou per binnenvaart naar de AVI’s vervoerd kunnen worden en zal grote impact op bereikbaarheid hebben. Het zou een gemiddelde CO2 besparing van 30% - 40% opleveren. Op termijn CO2 besparing van 65% mogelijk met schepen met duurzame aandrijvingstechnieken.  Bron: quick scan Bureau Voorlichting Binnenvaart (2019)

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Cookie-instellingen