STEC rapport: factfinding van bedrijventerreinen in NL

18-06-2021
211 keer bekeken 0 reacties

In opdracht van de corridorpartijen heeft STEC een analyse gedaan om verder invulling te geven aan de ruimtelijk-economische sturing. Welke mogelijkheden zijn er voor sturing? Het is vooral factfinding over de vraag naar bedrijventerreinen. Tijdens het BO-Leefomgeving 2020 is het rapport besproken.

Welke mogelijkheden zijn er voor sturing? Het is vooral factfinding over de vraag naar bedrijventerreinen, het aanbod daarvan (incl. kwaliteiten) en het staande beleid en ingezette instrumentarium van provincies rondom bedrijventerreinen. Met het rapport willen we adviseren over de (eerste) stappen die de corridorpartijen kunnen zetten. Tijdens het BO-Leefomgeving van mei 2020 is het rapport behandeld. Lees hier het STEC-rapport.

Vervolgstappen

Het rapport laat zien dat er grote verschillen zijn tussen provincies/regio‚Äôs. Het is dan ook belangrijk om hier oog te hebben. We gebruiken het rapport als richtinggevend document voor verdere gezamenlijke beleidsanalyse en het zoeken naar beleidsopties. Het gaat om voorstellen voor beleidsopties over de clusters: corridors/knooppunten, inpassing bedrijventerreinen, brownfields/behoefteramingen. Centraal staan de vraagstukken van de bedrijventerreinen op het landschap, verbetering van de clustering en het zorgvuldig omgaan met de toenemende schaarste. Hoe bewaken we de balans tussen ruimte, mobiliteit en economie. Bij het formuleren van de beleidsopties en het rangschikken daarvan met voors en tegens, maken we graag gebruik van inbreng van gemeenten en maatschappelijke organisaties.

Later dit jaar worden de beleidsopties eerst met de directeuren besproken en daarna verder uitgewerkt voor de bestuurlijke overleggen in november 2021. Meer over ruimtelijk-economische sturing

 

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Cookie-instellingen