‘Groen’ platform krijgt 25 miljoen subsidie uit Brussel

25-06-2021
237 keer bekeken 0 reacties

Het internationale PIONEERS-consortium krijgt een subsidie van 25 miljoen euro van het Europese Horizon 2020-programma. PIONEERS is een havenproject met Antwerpen, Barcelona, Constanta en Venlo (en 46 andere partijen uit de markt of kennisinstellingen) op gebied van verduurzaming en digitalisering.

Impuls voor knooppunt Venlo, dat deelt uit maakt van dit consortium. Het internationale PIONEERS-consortium krijgt een subsidie van 25 miljoen euro van het Europese Horizon 2020-programma. PIONEERS is een havenproject met Antwerpen, Barcelona, Constanta en Venlo (en 46 andere partijen uit de markt of kennisinstellingen) op gebied van verduurzaming en digitalisering. Totale projectwaarde is 33,7 miljoen en er is een subsidie toegekend van 25 miljoen.

Een ongekend hoge score: 14,5 punten van de 15 punten…

De concurrentie was enorm. Er waren 44 aanvragen door diverse consortia op gebied van (lucht)havens ingediend en er was maar ruimte voor 4 projecten. Dankzij een rapportcijfer van 9,7 zijn ze in de prijzen vallen. Het consortium heeft bewust gekozen voor een Triple Helix insteek, zodat de Universiteit Maastricht en enkele private partijen meegenomen konden worden.

Strategische allianties en profilering

Dit PIONEERS-consortium, waarin toonaangevende havens, terminalexploitanten, transporteurs, expediteurs, kennisinstellingen, technologieontwikkelaars, vernieuwers en overheidsinstanties vertegenwoordigd zijn, zal concrete oplossingen uitwerken om de broeikasgasemissies in havens te verminderen en tegelijk hun concurrentiepositie te vrijwaren. Het project zal 5 jaar lopen en gaat eind 2021 van start. Door deze strategische samenwerking aan te gaan via het Rhombus(ruit), lag er een sterk voorstel. Inzet is de (internationale) infrastructuur van de havens met als vervolgambitie om hiermee ook de randvoorwaarden voor slimme en duurzame scheepvaart/havenontwikkeling na te streven. Het geeft een enorme boost aan ambities uit havenvisie Venlo uit 2020.

Het programma telt negentien demonstratieprojecten, onder meer op het gebied van groene energie, duurzaam havenontwerp, modal shift en digitale transitie. De acties gaan over het opwekken van hernieuwbare energie en het invoeren van voertuigen die rijden op elektriciteit, waterstof en methanol, het aanpassen van gebouwen en verwarmingsnetwerken met het oog op energie-efficiëntie, een benadering inzake circulaire economie bij infrastructuurwerken, enzovoort. De spin-off van dit project zal groot zijn, omdat de partners uit het consortium direct betrokken zijn bij diverse innovatieve demo’s. Belangrijk is dat er verbinding wordt gezocht met andere partijen en netwerken, waardoor het mogelijk wordt bepaalde innovaties sneller op te pakken of meer massa maken. Doel is uiteindelijk dat het voor zowel de Provincie Limburg als Venlo het een veelvoud aan innovatie- en verduurzamingsrendement oplevert.

Meer weten? Neem contact met Leon Peters (Venlo)

 

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Cookie-instellingen