Sein op groen voor Railterminal Gelderland (RTG)

08-07-2021
641 keer bekeken 0 reacties

Provinciale Staten van Gelderland hebben het inpassingsplan Railterminal Gelderland (RTG) vastgesteld en hiermee is de aanleg van de railterminal, toegangsweg en landschappelijke inpassing mogelijk. Straks kunnen hier containers e.d. worden overgeladen van vrachtwagen naar trein en vice versa.

Provincie Gelderland wil een aantrekkelijke logistieke corridor realiseren. Om de Gelderse Corridor regionaal beter te benutten wil de provincie een railterminal aanleggen, met bijzondere aandacht voor de landschappelijke en verkeerskundige inpassing van de railterminal. Op de Railterminal Gelderland (RTG) kunnen containers en andere laadeenheden worden overgeladen van vrachtwagen naar trein en vice versa. Hiermee draagt de provincie bij aan een reductie van de CO2-uitstoot door goederenvervoer over het spoor aantrekkelijker te maken. De geplande ligging is direct aan de Betuweroute, nabij Valburg/Elst en buurtschap Eimeren en Reeth.

Het Inpassingsplan legt niet alleen de locatie bij Valburg vast. Ook de aanleg van de ontsluitingsweg, het aanpassen van de kruising Rijksweg Zuid-Reethsestraat én de landschappelijke inpassing wordt hiermee bepaald. Daarnaast zijn er extra maatregelen voor landschap en duurzaamheid, zoals het gebruik van elektrisch materieel op de railterminal.

Aanbesteding

De volgende stap van provincie Gelderland is het gebied klaarmaken en de aanbesteding voor een exploitant starten. Deze exploitant gaat vervolgens het terrein van de RTG inrichten en exploiteren/uitbaten. Naar verwachting gaat in 2023 de schop de grond in.

Duurzaam goederenvervoer

Gelderland is onderdeel van de grootste transportcorridor in Europa: de Rhine-Alpine. De A15, Waal, Rijn en Betuweroute zijn onderdeel van deze transportcorridor die eindigt in Genua. Nederland werkt aan het versterken van de  corridor en het verduurzamen van de logistiek. Met de realisatie van de RTG kunnen bedrijven in Gelderland/Oost Nederland hun goederen van de weg op de Betuweroute verder transporteren. Dat leidt tot minder CO2 uitstoot en minder files. 

Impressie van Rail Terminal Gelderland

Meer informatie op de website van de Railterminal.

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Cookie-instellingen