30 miljard euro voor infrastructuur om EU-regio’s met elkaar te verbinden

09-07-2021
282 keer bekeken 0 reacties

Het Europees Parlement heeft definitief groen licht gegeven aan de Connecting Europe Facility (CEF). Met dat programma wordt ruim 30 miljard euro vrijgemaakt voor grensoverschrijdende projecten op het vlak van vervoer, energie en digitalisering.

De Connecting Europe Facility beschikt voor de komende zeven jaar over een budget van 33,71 miljard euro (30 miljard in constante prijzen 2018). Daarvan is 25,81 miljard euro bestemd voor transportprojecten, 5,84 miljard euro voor energieprojecten en 2,06 miljard euro voor projecten op het vlak van digitalisering. Van de transportpot is meer dan 11 miljard euro bestemd voor lidstaten die in aanmerking komen voor financiering uit het Cohesiefonds. Met dat geld zullen EU-landen ontbrekende schakels in het vervoersnetwerk kunnen aanvullen

Met de CEF moet het mogelijk zijn belangrijke trans-Europese projecten volgens planning vóór 2030 af te werken, zoals de hogesnelheidsverbinding Rail Baltica, laadpunten voor alternatieve brandstoffen en de uitrol van 5G op belangrijke verkeersaders.

Bevordering van vervoersprojecten

Het Parlement heeft ook, met instemming van de Raad, nieuwe regels goedgekeurd voor het trans-Europees netwerk (TEN-T). Dankzij deze nieuwe regels wordt het makkelijker om vergunningen te verlenen voor TEN-T-projecten, zodat ze sneller kunnen worden afgerond. De lidstaten moeten in een contactpunt voorzien voor de aanvrager van elk project en ervoor zorgen dat het niet langer duurt dan vier jaar om een vergunning te krijgen voor een project.

 “De CEF zal transportverbindingen in de hele EU moderniseren. Het fonds zal Europa helpen bij de uitdagingen van het koolstofvrij maken van de sector en in het bijzonder bijdragen aan het realiseren van de “shift to rail”-slogan. Het verbinden van de ontbrekende schakels zal het verkeer van personen en goederen een impuls geven.”  Marian-Jean Marinescu ( rapporteur voor de Commissie vervoer en toerisme)

De verbeterde Connecting Europe Facility treedt in werking zodra de nieuwe regels zijn verschenen in het Publicatieblad van de EU. Deze regels zullen met terugwerkende kracht van toepassing zijn vanaf 1 januari 2021. Over twee jaar moeten de lidstaten klaar zijn om de nieuwe regels voor het stroomlijnen van TEN-T toe te passen.

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Cookie-instellingen