Kennismakingsbezoek bewindspersonen in haven Moerdijk met corridors oost en zuidoost

04-04-2022
1108 keer bekeken 0 reacties

Hoog bezoek maandag 4 april 2022 in de haven van Moerdijk: de ministers van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Mark Harbers, en Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Hugo de Jonge, en staatssecretaris Vivianne Heijnen van IenW en regionale bestuurders komen kennismaken met Topcorridors.

Het kabinet is nog niet zo lang geleden aangetreden. Het gezelschap is daarom in Moerdijk om kennis en informatie over het programma Topcorridors met elkaar uit te wisselen. Topcorridors houdt zich met goederenvervoer bezig van de corridors oost en zuidoost. Grofweg gaat het over de goederenvervoer over weg, water, spoor en door buisleidingen vanuit de havens van Rotterdam en Moerdijk naar Arnhem, Nijmegen en Venlo en verder Europa in. Belangrijk onderdeel van het Topcorridors-programma is onder de verbindingen in Europa (Connecting Europe Facility), het verduurzamen van goederenvervoer door middel van meer vervoer over water (modal shift) en de goederenstroom zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.

Werkbezoek bewindspersonen De Alphenaar

Vijf strategische pijlers

De vijf strategische pijlers van het programmateam worden gepresenteerd:

  1. Toekomstbestendige verbindingen tussen Mainport Rotterdam en het Europese achterland
  2. Internationale multimodale bereikbaarheid van het knooppuntennetwerk
  3. Duurzame ruimtelijk-economische ontwikkeling van strategische knooppunten
  4. Verduurzaming van de Oost en Zuidoost Topcorridors
  5. State of the Art digitale voorzieningen

Presentaties gaan over de Zero Emission Services (ZES) en Clean Energy Hubs, (door Theo Heinink van provincie Gelderland), digitalisering (door Nanne Onland van IenW), ruimtelijk economische sturing bedrijventerreinen (door Ton Neumann van provincie Limburg), truckparkings (door Emile Pennekamp van IenW) en 740-metertreinen (door Henk Rietveld van Prorail).

Volledig elektrisch aangedreven containerschip

Het havenbedrijf had een kade vrijgemaakt, zodat er goed zicht was op de zeeschepen in de haven. De trots van de Moerdijkse vervoerder CCT lag er ook: het binnenschip ‘De Alphenaar’. De Alphenaar is een volledig elektrisch aangedreven containerschip. De Alphenaar lijkt op het eerste gezicht een gewoon binnenvaartschip. In het machinekamer krijgt het gezelschap het verschil te zien en ruiken: twee grote elektromotoren en geen geur van olie en smeermiddelen. De Alphenaar haalt haar stroom uit twee grote accupakketten verpakt in twee gifgroene zeecontainers. “In 2,5 uur tijd is de accu weer helemaal opgeladen”, vertelt schipper Meine van der Knaap trots.  

Bert Kingma, programmamanager Topcorridors: “Topcorridors is met concrete projecten bezig om de doelen voor efficiënter en duurzaam goederenvervoer te realiseren op de goederenvervoercorridors oost en zuidoost naar Duitsland. Ik ben trots op wat het programma tot nu toe al heeft bereikt en heb er vertrouwen in dat we met dit kennismakingsbezoek verder werken aan een bestuurlijk netwerk voor internationale Topcorridors, dat zich kan inzetten voor betere verbindingen binnen Europa.”

Contact

Heeft u vragen of bent u benieuwd naar de plannen van Topcorridors?
Neem contact met ons op: corridors@minienw.nl
Volg ons via Twitter: @topcorridors
En LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/topcorridors

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Cookie-instellingen