Wat hebben de Topcorridors bereikt?

15-06-2020
38 keer bekeken 0 reacties

De Topcorridors zijn inmiddels alweer twee jaar bezig en er zijn in name 2018 en 2019 duidelijke en concrete resultaten geboekt. Op de kaart staan alle bereikte resultaten en in onderstaand overzicht een opsomming per thema.

Knooppunten
√ Diverse investeringen van circa 150 miljoen euro in de multimodale en economische voorzieningen in diverse Knooppunten op de corridors (--> meerdere modaliteiten):
o Go voor Rail Terminal Gelderland (RTG) langs Betuwe (op weg naar Duitsland)
o Knelpunten spoor Moerdijk 
o Railterminal in Moerdijk upgrade
o Inrichten trimodaal Knooppunt Tilburg Loven
o Afslag 38 op A15 Knooppunt Nijmegen verbeteren
o Uitbreiden Haven Venlo
o Aanleg grootste railterminal Europa op Greenport Venlo
o Uitbreiden capaciteit spoorwegemplacement (mede voor 740-meter-lange-treinen) en verbeteren aansluiting op Duitse spoor 

√ Extra capaciteit voor regionale projectmanagers die in de 6 Knooppunten op de corridors de modal shift van bedrijven ondersteunen (zie ook off road runners - TSL

√ Ruimtelijk beleid clustering XXL Logistiek in Knooppunten corridorbreed in concept gereed

Doorstroming - weg
√ Grootste knelpunt in corridor-oost voor vrachtwagens wordt opgelost:
o Investering in verbreding A15 Papendrecht-Gorinchem (verkenning voor gehele doorstroming : extra weg)

Doorstroming - binnenvaart
Congestievermindering en ketenaanpak binnenvaart Haven Rotterdam
√ Eerste acties om congestie binnenvaart te tackelen
o Bundeling vracht in een dienstregeling op de ‘corridors’:
o West Brabant Corridor (Oosterhout-Tilburg-Moerdijk-Rotterdam) gerealiseerd
o Ruhr corridor (Duisburg-Tiel-Utrecht- Rotterdam) gerealiseerd
o Maas corridor in ontwikkeling
o Zuid-Willemsvaart corridor in ontwikkeling
 
Vergroten (robuustheid) vaarwegen
√ Basisonderzoek is afgerond: wat worden de prioriteiten (bouwstenen voor robuustheid zijn in beeld gebracht)
√ Eerste verbeteringen havens/faciliteiten langs de vaarwegen in de corridor:
o Middelen beschikbaar circa 50 miljoen euro publiek en privaat (subsidieregeling in concept gereed)
o Verbeteren industriehaven en kades Heijen
o Verbeteren industriehaven en kades Lanaken
o Haven Venlo

Service voor gebruikers
Truck Parkings
 √ Ontwikkeling van circa 2.400 beveiligde en goed uitgeruste parkeerplaatsen tot en met 2024 zeker gesteld middels bijdragen markt, overheden en Europese Commissie (CEF)
√ Samenwerking op gebied Truck Parkings met Nord Rhein Westfalen (NRW) geregeld
Binnenvaart
√ Informatie over ligplaatsen digitaal ontsloten, BLIS operationeel
Faciliteren 740 meter lange goederentreinen
√ Onderzoek ProRail gereed
Kademuren
Shortlist opgesteld voor mogelijke subsidieregeling

Duurzaamheid
Clean energy hubs
√ Ontwikkeling van vijf pilots CEH langs strategische locaties op de corridors

Digitalisering / Innovatie:  werken we nog aan; wordt wel meegenomen

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Cookie-instellingen